Obsah

 • Obsah: Sociální pedagogika | Social Education, 7(2), 2019
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 9–16: Editorial: Představujeme listopadové číslo 2019 – Inkluze jako výzva doby (Radim Šíp, Lenka Gulová)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

STUDIE

 • s. 17–31: Irena Balaban Cakirpaloglu, Jana Odstrčilová, Ivana Musilová, Zonna Bařinková: Společné vzdělávání pohledem ředitelů škol a školských zařízení zapojených do projektu APIV B
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 32–46: Dagmar Krišová: Genderově citlivé vzdělávání jako prostředek k vytváření inkluzivního školního prostředí: Porovnání situace v České republice, Rakousku a Maďarsku
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 47–56: Naděžda Špatenková, Jana Poláchová Vašťatková, Ivana Olecká, Jindřiška Riesnerová: Zkušenosti rodičů s inkluzivním vzděláváním
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 57–68: Lucie Procházková: Postoje k lidem s postižením v pracovním kontextu ve vztahu ke zkušenosti s nimi
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 69–84: Zdeňka Dohnalová, Mirka Nečasová, Robert Trbola: Vybrané bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů se zaměřením na vztah sociální pedagogiky a sociální práce
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 85–88: Radim Šíp: Odborná reflexe studie: Multidisciplinární spolupráce v postdisciplinární éře
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ

Indická inspirace

 • s. 89–93: R. Šíp: Will to good and the end of walls
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 94–102: L. Jandejsková: Dr Cyril Mooney and the application of her model of inclusive education
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 103–105: J. Ellis: Migrant child labour in India’s brick kilns
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 106–108: S. Chatterjee: An alternative practice in children’s education
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

Jihoafrická inspirace

 • s. 109–112: M. Černý: Travel insights: From a visit of the Conference EduTech Africa 2019. About the problems of post-colonial search for identity
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

Americká inspirace

 • s. 113–115: M. Sedláková: Everyone is welcome here: Beyond the bounds of inclusive education – Beyond the bounds through inclusive education…
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

Ukrajinská inspirace

 • s. 116–118: L. Gulová: The Ukraine on the way to inclusion and Czech involvement
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 119–126: Y. Klopota, & N. Voronska: Pecularities of the development of personal traits of students under the conditions of an inclusive educational space
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

Rakouská inspirace

 • s. 127–133: L. Gulová: Czech-Austrian inspiration
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

DOKUMENT

ROZHOVOR

 • s. 135–139: Rozhovor s Ivou Melichárkovou (září 2019)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

RECENZE

 • s. 140–141: Zhang, H., Chan, P. W. K., & Boyle, C. (Eds.). (2014). Equality in education: Fairness and inclusion. Rotterdam: Sense Publishers (Lucie Pazourková)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 142–143: Briggs, S. (2004). Inclusion and how to do it: Meeting SEN in secondary classrooms. London: David Fulton Publishers (Lucie Hrbáčová)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 144–145: Šíp, R. (2019). Proč školství a jeho aktéři selhávají. Kognitivní krajiny a nacionalismus. Brno: MUNIPress. (Martin Strouhal)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

LAUDATIO

 • s. 146–147: S. Střelec: K sedmdesátinám doc. PhDr. Miloslava Jůzla, Ph.D.
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NA SLOVENSKU

 • s. 148–150: J. Hroncová: Asociácia sociálnych pedagógov
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ

 • s. 151–156: J. Hroncová: Sociálno-pedagogické aspekty v diele J. A. Komenského
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

INFORMACE