Představujeme Vám druhé číslo jedenáctého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education pro rok 2023.

Archiv časopisu
Více o tomto čísle
Předchozí čísla

Představujeme Vám první číslo jedenáctého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education pro rok 2023.

Téma monotematického čísla: Dialog sociální pedagogiky a sociální práce – historie, současnost, perspektivy

Editor in chief: Jitka Lorenzová

Představujeme Vám druhé číslo desátého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education pro rok 2022.

Téma monotematického čísla: K historickým kořenům sociální pedagogiky

Editor in chief: Miroslav Procházka

Představujeme Vám první číslo desátého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education pro rok 2022.

Téma monotematického čísla: Cílové skupiny sociální pedagogiky

Editor in chief : Lenka Gulová, Lenka Ďulíková, František Trapl

Představujeme Vám druhé číslo devátého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education pro rok 2021.

Téma monotematického čísla: Reflexe aktuálních sociálně edukačních aspektů v domácí nebo v zahraniční vzdělávací politice

Editor in chief : Dušan Klapko, Renáta Tichá

Představujeme Vám první číslo devátého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.

Téma čísla: All areas related to Social Education (English Issue)

Editor-in-chief: Karla Hrbáčková, Anna Petr Šafránková

Představujeme Vám druhé číslo osmého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.

Téma čísla: Všechny oblasti vztahující se k sociální pedagogice

Editor-in-chief: Radana Kroutilová Nováková

Introducing the first issue of the eighth volume of Sociální pedagogika | Social Education journal published in 2020.

Monothematic issue topic: International perspectives on social education

Editor-in-chief : Eva Janebová

Představujeme Vám druhé číslo sedmého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.
Téma monotematického čísla: Inkluze jako výzva doby
Editor in chief : Lenka Gulová, Radim Šíp

Představujeme Vám první číslo sedmého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.

Představujeme Vám druhé číslo šestého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.

Představujeme Vám první číslo šestého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.

Představujeme Vám druhé číslo pátého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.

Představujeme Vám první číslo pátého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.

Představujeme Vám druhé číslo čtvrtého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.

Představujeme třetí monotematické číslo: Nedořešený hlavolam: Sociální pedagogika a/versus Sociální práce, které je prvním číslem čtvrtého ročníku časopisu Sociální pedagogika vydané v roce 2016.

Představujeme historicky druhé monotematické číslo: Transformace systému péče o ohrožené děti v České republice, které je druhým číslem třetího ročníku časopisu Sociální pedagogika vydané v roce 2015.

Představujeme historicky první monotematické číslo: Doba narůstající nejistoty a její sociální rizika, které je prvním číslem třetího ročníku časopisu Sociální pedagogika.

Představujeme Vám druhé číslo druhého ročníku časopisu Sociální pedagogika.

Představujeme Vám první číslo druhého ročníku časopisu Sociální pedagogika.

Představujeme Vám historicky první číslo časopisu Sociální pedagogika.

Představujeme záznam dokumentu s profesorem Martinem Jagglem!

Sociální pedagogika | Social Education, ročník 7, číslo 2, rok 2019

Archiv videí

Aktuality

Archiv aktualit
Dubnové číslo 20249. 4. 2024

Vážení čtenáři, s předstihem Vás informujeme, že pro dubnové číslo tohoto roku se nesešlo dostatečné množství zajímavých a podnětných textů do rubriky studie, a proto jsme se rozhodli v tomto roce publikovat až listopadové číslo. Texty, které byly přijaty k publikování do dalších sekcí, budou rovněž přesunuty do podzimního čísla, kde se zařadí také ty […]

Knižní novinka21. 9. 2020

Nejen dubnové číslo roku 2020 propojuje socialní pedagogiku s mezinárodním vzděláváním. Tento trend a velmi zajímavé propojení přináší také knižní novinka Social Justice and International Education autorů Association of International Educators (NAFSA). Více informací naleznete zde.

Rubrika: Sociální pedagogika jako studijní obor18. 8. 2020

Autoři jsou srdečně zváni k předložení příspěvků do nové rubriky popisující sociální pedagogiku jako studijní obor, který je realizován na jednotlivých pracovištích českých i zahraničních univerzit. K tomuto účelu redakce vypracovala pokyny pro autory dostupné zde.

✅ Právě vyšlo dubnové číslo 202017. 4. 2020

Vážení čtenáři, právě vyšlo dubnové číslo, které je věnováno tématu mezinárodního vzdělávání. Velké díky patří editorce-in-chief Evě Janebové z PdF MU v Brně, autorům a všem recenzentům, kteří odvedli neskutečný kus práce. Číslo se tak stává unikátním nejen vzhledem k tématu, které přináší, ale i nelehké době, ve které vzniklo. Přejeme příjemné a inspirativní čtení!

Pro autory

Několik slov pro autory.

Sekce pro autory

Pro recenzenty

Několik slov pro recenzenty.

Sekce pro recenzenty