Introducing the first issue of the eighth volume of Sociální pedagogika | Social Education journal published in 2020.

Monothematic issue topic: International perspectives on social education

Editor-in-chief : Eva Janebová

Archiv časopisu
Více o tomto čísle
Předchozí čísla

Představujeme Vám druhé číslo sedmého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.
Téma monotematického čísla: Inkluze jako výzva doby
Editor in chief : Lenka Gulová, Radim Šíp

Představujeme Vám první číslo sedmého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.

Představujeme Vám druhé číslo šestého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.

Představujeme Vám první číslo šestého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.

Představujeme Vám druhé číslo pátého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.

Představujeme Vám první číslo pátého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.

Představujeme Vám druhé číslo čtvrtého ročníku časopisu Sociální pedagogika | Social Education.

Představujeme třetí monotematické číslo: Nedořešený hlavolam: Sociální pedagogika a/versus Sociální práce, které je prvním číslem čtvrtého ročníku časopisu Sociální pedagogika vydané v roce 2016.

Představujeme historicky druhé monotematické číslo: Transformace systému péče o ohrožené děti v České republice, které je druhým číslem třetího ročníku časopisu Sociální pedagogika vydané v roce 2015.

Představujeme historicky první monotematické číslo: Doba narůstající nejistoty a její sociální rizika, které je prvním číslem třetího ročníku časopisu Sociální pedagogika.

Představujeme záznam dokumentu s profesorem Martinem Jagglem!

Sociální pedagogika | Social Education, ročník 7, číslo 2, rok 2019

Archiv videí

Aktuality

Archiv aktualit
✅ Právě vyšlo dubnové číslo 202017. 4. 2020

Vážení čtenáři, právě vyšlo dubnové číslo, které je věnováno tématu mezinárodního vzdělávání. Velké díky patří editorce-in-chief Evě Janebové z PdF MU v Brně, autorům a všem recenzentům, kteří odvedli neskutečný kus práce. Číslo se tak stává unikátním nejen vzhledem k tématu, které přináší, ale i nelehké době, ve které vzniklo. Přejeme příjemné a inspirativní čtení!

✅ Právě vyšlo listopadové číslo 201926. 11. 2019

Vážení čtenáři, právě vyšlo listopadové číslo, které je věnováno tématu inkluze jako výzvě doby. Svou informační bohatostí se stalo exkluzivním. Velké díky patří editorům-in-chief Radimu Šípovi a Lence Gulové z PdF MU v Brně, autorům a všem recenzentům, kteří odvedli neskutečný kus práce. Přejeme příjemné a inspirativní čtení! Sociální pedagogika, 2019, 7(2)

✅ Právě vyšlo dubnové číslo 201915. 4. 2019

Právě vyšlo dubnové číslo časopisu Sociální pedagogika | Social Education! O publikaci se ucházel vysoký počet studií. Nicméně, celý proces nakonec vyústil ve zveřejnění tří studií, jak domácích, tak zahraničních autorů. Číslo také představuje významnou osobnost sociální pedagogiky – britského sociálního pedagoga Gabriela Eichstelle, recenze, informaci, stať věnující se školnímu sociálnímu pedagogovi na Slovensku a […]

Pablikado – české odborné zdroje24. 3. 2019

Publikovaná čísla lze nalézt také na pablikado české odborné zdroje na jednom místě: https://bit.ly/2uv7mB7    

Pro autory

Několik slov pro autory.

Sekce pro autory

Pro recenzenty

Několik slov pro recenzenty.

Sekce pro recenzenty