Obsah

 • Sociální pedagogika | Social Education, 5(2), 2017 Obsah
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 6: Editorial: Představujeme listopadové číslo 2017
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

STUDIE

 • s. 8–14: Dana Moree: Diverzita mezi etnocentrismem a etnorelativismem (nejen) v českém školství
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 15–26: Helena Skarupská: Kulturní identita jako součást výchovy k občanství u adolescentů
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 27–41: Milena Öbrink Hobzová, Ludmila Siarda Trochtová, Petra Sobková: Národní identita v multikulturním prostředí
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 42–54: Iveta Rožníčková: Mocenské konstelace mezi romskými žáky a jejich učiteli
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 55–71: Markéta Zachová: Sociokulturní handicap žáků-cizinců a profesní příprava učitelů
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 72–84: Jakub Vlach: Úspěšnost dětí z dětských domovů v sekundárním a terciárním vzdělávání – Porovnání pohledu klientů a jejich vychovatelů
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

DISKUSE

 • RETRACTED/STAŽENO Z PUBLIKOVÁNÍ: s. 85-90: K otázkam explikácie a axiomatizácie v sociálnej pedagogike (Peter Ondrejkovič)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • This article has been retracted at the request of the Editor. One of the conditions of submission of a paper for publication is that authors declare explicitly that their work is original and has not appeared in a publication elsewhere. Re-use of any data should be appropriately cited. As such this article represents a severe abuse of the scientific publishing system.
 • s. 91–102: Práce v terénu – Aktuální trend sociálně-pedagogické práce s rodinou (Jaroslava Pavlíčková)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 103–106: Sociálna a kultúrna rozmanitosť nie je len o etnicite (Věra Tepličková)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

RECENZE

 • s. 107–108: Hanková, M., & Vávrová, S. (2016). Partnerské vztahy očima mladých dospělých s vrozeným tělesným postižením. Praha: Grada Publishing (Jana Kasáčková)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 109–111: Tassoni, P. (2015). Supporting children with special needs: A Penny Tassoni handbook. London: Hodder Education (Magdalena Hanková)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB