Obsah

 • Obsah: Sociální pedagogika | Social Education, 9(2), 2021
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 6–8: Editorial: Představujeme listopadové číslo 2021 (Dušan Klapko, Renáta Tichá)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

STUDIE

 • s. 9–22: Michal Pařízek: Principles of holistic education applied to the Teacher Education Model for the 21st Century in Singapore
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 23–40: Vladimíra Zemančíková: Sociálne aspekty čitateľskej gramotnosti s akcentom na dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia na Slovensku
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 41–57: Jaroslava Pavlíčková, Tatiana Matulayová: Implementace opatření na podporu žáků se sociálním znevýhodněním ve Zlínském kraji
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 58–77: Anna Dudová, Richard Macků: Pedagogické přístupy a didaktické postupy zaměřené na volnočasovou kompetenci
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

ROZHOVOR

 • s. 78–83: Rozhovor s Mette Christiansen (Milena Öbrink Hobzová)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA JAKO STUDIJNÍ OBOR

 • s. 84–87: Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Dana Knotová)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 88–92: Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (Julius Sekera, Bohdana Richterová)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

RECENZE

 • s. 93–94: Smolík, J. (2020). Psychologie terorismu a radikalizace: jak se z beránků stávají vlci. Mendelova univerzita v Brně. (Michal Ševčík)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

INFORMACE

 • s. 95–96: Konference International Social Education and Social Pedagogy Online Conference: Creating Hope in Dystopia (Milena Öbrink Hobzová)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 97–100: Výzva pro autory
  PDF, MOBI, HTML, EPUB