Obsah

 • Obsah: Sociální pedagogika | Social Education, 8(2), 2020
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 8–9: Editorial: Představujeme listopadové číslo 2020 (Redakce)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

STUDIE

 • s. 10–28: Michal Černý: Nové pojetí multikulturality jako klíče k bytí “onlife”
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 29–43: Eliška Suchánková, Renáta Matušů: Spiritualita pedagogů tradičních a alternativních škol
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 44–58: Radka Čopková, Annamária Jendrejáková: Dark Triad in the context of career choice
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 59–70: Tereza Janečková: Žáci-cizinci z východní Evropy (Ruska a Ukrajiny): Školní docházka a spolupráce se školou perspektivou rodičů
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 71–83: Daniela Nováková, Jitka Lorenzová: Motivation of seniors to learn at the Universities of the Third Age
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 84–99: Hana Kubíčková: Specifika příbuzenské pěstounské péče v kontextu transgenerační psychické zátěže v rodině
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 100–114: Petr Lazar, Petra Anna-Marie Blahová: Využití mentorství u mladých dospělých opouštějících ústavní a ochrannou výchovu při návratu do přirozeného sociálního prostředí
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 115–129: Ivana Šuhajdová, Alexandra Lengyelová: Diapazón kompetencií sociálneho pedagóga v práci s rodinou v rozvodovom procese
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

SOCIÁLNÍ PEDAGOG V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

 • s. 130–131: Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22 (Ludmila Altmanová)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 132–134: Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 (Jiří Daňek)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 135–136: Základní škola Brno, Sirotkova 36 (Simona Hill)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 137–138: Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci (Zuzana Krnáčová)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

ROZHOVOR

 • s. 139–141: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DORIS Šumperk (Petra Müllerová)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA JAKO STUDIJNÍ OBOR

 • s. 141–147: Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Petr Soják)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 148–152: Katedra pedagogika Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Jitka Lorenzová)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 153–155: Ústav pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Jakub Hladík)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

RECENZE

 • s. 156–157: Hroncová, J., Niklová, M., Hanesová, D., & Dulovics, M. (2020). Sociálna pedagogika na Slovensku a v zahraničí – teoretická reflexia a prax. Banská Bystrica: Belianum. (Jakub Hladík)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

INFORMACE