Obsah

 • Sociální pedagogika, 4(1), 2016 Content (Obsah)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 8: Editorial – Thoughts from the editor’s office (Pár slov z redakce) (Redakce)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 9–12: Editorial – Introducing a monothematic issue (Představujeme monotematické číslo) (Redakce)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

STUDIE

 • s. 13–24: Ewa Marynowicz-Hetka: Social Pedagogy and Social Work: An analysis of their Relationship from a Socio-pedagogical Perspective (Sociální pedagogika a sociální práce: Analýza vztahů ze sociálně-pedagogického hlediska)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 25–37: Klaus Kraimer, Lena Altmeyer: The Relationship Between Social Work and Social Pedagogy – Similarities in Theory and Profession from a German Perspective (Vztah mezi sociální pedagogikou a sociální prací – teoretické a profesní podobnosti z německé perspektivy)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 38–56: Jitka Navrátilová, Pavel Navrátil: Educational Discourses in Social Work (Vzdělávací diskurzy v sociální práci)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 57–71 Blahoslav Kraus, Stanislava Hoferková: The Relationship of Social Pedagogy and Social Work (Ke vztahu sociální pedagogiky a sociální práce)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 72–86: Andrej Mátel, Andrea Preissová Krejčí: Convergent and Divergent Aspects of Social Work and Social Pedagogy (Konvergentní a divergentní prvky sociální práce a sociální pedagogiky)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 87–103: Helena Skarupská: Selected Methods of Intervention Suitable for Work Social Educator with Children at Risk of Social Exclusion (Vybrané metody intervence vhodné pro práci sociálního pedagoga s dětmi ohroženými sociálním vyloučením)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 104–105: Martin Stanoev: Study Review: Selected Methods of Intervention Suitable for Work Social Educator with Children at Risk of Social Exclusion (Odborná reflexe studie: Vybrané metody intervence vhodné pro práci sociálního pedagoga s dětmi ohroženými sociálním vyloučením)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

KULATÝ STŮL

 • s. 106–109: Nedořešený hlavolam: Sociální pedagogika a/versus sociální práce
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

ODBORNÁ ESEJ

 • s. 110–114: Paradigmy jedinečných vied (Věra Tepličková)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

STUDIE

 • RETRACTED/STAŽENO Z PUBLIKOVÁNÍ: s. 115–124: Porozumenie v spoločenskovednom výskume (Peter Ondrejkovič)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • This article has been retracted at the request of the Editor. One of the conditions of submission of a paper for publication is that authors declare explicitly that their work is original and has not appeared in a publication elsewhere. Re-use of any data should be appropriately cited. As such this article represents a severe abuse of the scientific publishing system.

RECENZE

 • s. 125: Hladík, J. (2014). Multikulturní kompetence studentů pomáhajících profesí (Miloslav Jůzl)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 126–129: Roman, N. V. (2015) Parenting. Behaviors, Cultural influences and Impact on Childhood Health and Well-being (Aleš Sekot)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

INFORMACE

 • s. 130: Valná hromada Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice (Jakub Hladík)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

NEKROLOG

 • s. 131–132: Ohlédnutí za panem docentem Jiljím Špičákem (1934–2016) (Antonín Bůžek)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

Autoři

Redakce časopisu Sociální pedagogika by ráda touto cestou vyjádřila srdečné poděkování všem autorům, díky kterým bylo možné zveřejnit další monotematické číslo: Nedořešený hlavolam: Sociální pedagogika a/versus Sociální práce časopisu Sociální pedagogika roku 2016. Srdečně děkujeme a představujeme autory všech rubrik tohoto čísla:

 • Lena Altmeyer
 • Antonín Bůžek
 • Dagmar Gasnárková
 • Lenka Gulová
 • Jakub Hladík
 • Stanislava Hoferková
 • Miloslav Jůzl
 • Klaus Kraimer
 • Blahoslav Kraus
 • Ewa Marynowicz-Hetka
 • Andrej Mátel
 • Pavel Navrátil
 • Pavel Navrátil
 • Jitka Navrátilová
 • Peter Ondrejkovič
 • Andrea Preissová Krejčí
 • Ladislav Ptáček
 • Aleš Sekot
 • Helena Skarupská
 • Martin Stanoev
 • Věra Tepličková