Obsah

 • Obsah: Sociální pedagogika | Social Education, 11(1), 2023
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 6–7: Quo vadis, Sociální pedagogiko? (Redakce)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 8–9: Editorial: Představujeme dubnové číslo 2023 (Jitka Lorenzová)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

STUDIE

 • s. 10–21: Jitka Lorenzová: Edukační paradigma v sociální pedagogice a sociální práci – historie, současnost, perspektivy
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

DISKUSE

 • s. 22–28: Současný stav sociální pedagogiky v praxi a její vztah k sociální práci (Jiří Daněk, Jan Šmída)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 29–34: Spolupráce sociálního pedagoga a sociálního pracovníka u žáků s poruchami chování (Nikola Adelaida Řandová)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

INFORMACE

 • s. 35–38: Projekt Naproti aneb O profesních sblíženích (Michaela Stoilova)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 39–54: Program sociálně-emoční podpory ukrajinských dětí v české škole (Oksana Stupak)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

ROZHOVOR

 • s. 55–57: Rozhovor s Tatianou Matulayovou (Radana Kroutilová Nováková)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB