Obsah

 • Sociální pedagogika | Social Education, 6(1), 2018
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 6: Úvodní slovo: Každodenní sociální praktiky jako součást stvrzování sociálního řádu v oblasti výchovy a vzdělávání (Dušan Klapko)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 9: Editorial: Představujeme dubnové číslo 2018 (Redakce)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

STUDIE

 • s. 11–27: Veronika Kolaříková: Sociologie vědění jako cesta k promýšlení sociálních praktik
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 28–46: Alena Felcmanová: Sociokulturní diverzita organizací ve vzdělávání
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 47–57: Lucie Jarkovská: Ohrožují soukromé školy rovný přístup ke vzdělávání v České republice?
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 58–70: Veronika Nýdrlová: Osobnostní a sociální změna v kontextu metody playback divadla
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 71–88: Markéta Sedláková: Zkušenost ze zahraničí jako stimulátor transformace identity jedince
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

RECENZE

 • s. 89–92: Kolářová, K. (ed.). (2012). Jinakost – postižení – kritika. Společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu. Antologie textů z oboru disability studies. Praha: SLON. (Ivana Hrubešová)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 93–94: Smolík, J. (2017). Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty. Brno: Mendelova univerzita v Brně. (Michal Ševčík)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

INFORMACE