Obsah

 • Obsah: Sociální pedagogika | Social Education, 7(1), 2019
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 6–7: Editorial: Představujeme dubnové číslo 2019 (Redakce)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

STUDIE

 • s. 8–20: Ivana Olecká, Petr Přecechtěl, Helena Skarupská: Abúzus alkoholu pečujících osob jako rizikový faktor smrti dětí do pěti let: Limity statistických přehledů kriminality
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 21–35: Anna Šlachtová, Bohdana Richterová, Ivo Müller: Změny sebepojetí klientů terapeutických komunit pro drogově závislé prostřednictvím terapie dobrodružstvím
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 36–48: Olena Budnyk, Serhii Sydoriv: Social and pedagogical aspects of the development of inclusive education
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

HOST ČASOPISU: GABRIEL EICHSTELLER

RECENZE

 • s. 56–57: Ptáček, R., & Novotný, M. a kol. (2017). Biofeedback v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing. (Lucie Hrbáčová, Monika Smolíková)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 58–59: Topinka, D., Janků, T., Topinková, H., Kubala, P., Čejková, O., & Linhartová, L. (2018). Cizinci v Brně: Vztahy, vazby a sítě podpory. Brno: Barrister & Principal. (Martina Kurowski)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA NA SLOVENSKU

 • s. 60–64: Školský sociálny pedagóg na Slovensku. (Jolana Hroncová)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

INFORMACE