Obsah

STUDIE

 • s. 10–28: Veronika Kolaříková, Jiří Němec: Volný čas ve výzkumném diskursu v konsekvencích témat sociální pedagogiky
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 29–47: Katarzyna Twarog: Citizenship Education Cultivating a Critical Capacity to Implement Universal Values Nationally
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 48–62: Brian Abery, Renáta Tichá, Laurie Kincade: Moving Toward an Inclusive Education System: Lessons from the U.S. and Their Potential Application in the Czech Republic and Other Central and Eastern European Countries
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 63–75: Ilona Kočvarová, Eva Machů: Sklony ke konformitě jako potenciální sociální limit rozvoje nadání žáků
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 76–89: Ondřej Vávra, Soňa Vávrová, Olga Pechová: Spiritualita u studentů sociální pedagogiky a dalších oborů pomáhajících profesí
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

Host časopisu: Sabino de Juan López

Okno do světa: Sabino de Juan López

 • 91–94: Social Education: Educational Activity and a Social Profession
  PDF, MOBI, HTML, EPUB

Recenze

 • s. 95–97: Čeněk, J., Smolík, J., & Vykoukalová, J. (2016). Interkulturní psychologie. Vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing. (Michal Ševčík)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB
 • s. 98–99: Vávrová, S., Hrbáčková, K., & Hladík, J. (2015). Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. (Kateřina Glumbíková)
  PDF, MOBI, HTML, EPUB