Obsah

 

STUDIE

HOST ČASOPISU: prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

ODBORNÁ ESEJ

DISKUSE

RECENZE

NEKROLOG

Autoři

Redakce časopisu Sociální pedagogika by ráda touto cestou vyjádřila srdečné poděkování všem autorům, díky kterým bylo možné zveřejnit v historicky prvním monotematickém čísle: Doba narůstající nejistoty a její sociální rizika časopisu Sociální pedagogika roku 2015 jednotlivé studie a další příspěvky. Srdečně děkujeme a představujeme autory:

  • Bakošová Zlatica
  • Binka Bohuslav
  • Johanisová Naděžda
  • Kolaříková Veronika
  • Navrátilová Jitka
  • Pospíšil Jiří
  • Procházka Miroslav
  • Punová Monika
  • Smolík Josef
  • Sokol Jan
  • Švihlíková Ilona