Content

 

STUDIE

HOST ČASOPISU: prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

ODBORNÁ ESEJ

DISKUSE

RECENZE

NEKROLOG

Autoři

Redakce časopisu Sociální pedagogika by ráda touto cestou vyjádřila srdečné poděkování všem autorům, díky kterým bylo možné zveřejnit v historicky prvním monotematickém čísle: Doba narůstající nejistoty a její sociální rizika časopisu Sociální pedagogika roku 2015 jednotlivé studie a další příspěvky. Srdečně děkujeme a představujeme autory:
 • Bakošová Zlatica
 • Binka Bohuslav
 • Johanisová Naděžda
 • Kolaříková Veronika
 • Navrátilová Jitka
 • Pospíšil Jiří
 • Procházka Miroslav
 • Punová Monika
 • Smolík Josef
 • Sokol Jan
 • Švihlíková Ilona