Dubnové číslo 2024

9. 4. 2024

Vážení čtenáři,

s předstihem Vás informujeme, že pro dubnové číslo tohoto roku se nesešlo dostatečné množství zajímavých a podnětných textů do rubriky studie, a proto jsme se rozhodli v tomto roce publikovat až listopadové číslo. Texty, které byly přijaty k publikování do dalších sekcí, budou rovněž přesunuty do podzimního čísla, kde se zařadí také ty studie, které úspěšně projdou aktuálním recenzním řízením. Jakmile bude zájem, s radostí zahájíme publikování obou čísel ročně.

Knižní novinka

21. 9. 2020

Nejen dubnové číslo roku 2020 propojuje socialní pedagogiku s mezinárodním vzděláváním. Tento trend a velmi zajímavé propojení přináší také knižní novinka Social Justice and International Education autorů Association of International Educators (NAFSA). Více informací naleznete zde.

Rubrika: Sociální pedagogika jako studijní obor

18. 8. 2020

Autoři jsou srdečně zváni k předložení příspěvků do nové rubriky popisující sociální pedagogiku jako studijní obor, který je realizován na jednotlivých pracovištích českých i zahraničních univerzit. K tomuto účelu redakce vypracovala pokyny pro autory dostupné zde.

✅ Právě vyšlo dubnové číslo 2020

17. 4. 2020

Vážení čtenáři, právě vyšlo dubnové číslo, které je věnováno tématu mezinárodního vzdělávání.

Velké díky patří editorce-in-chief Evě Janebové z PdF MU v Brně, autorům a všem recenzentům, kteří odvedli neskutečný kus práce. Číslo se tak stává unikátním nejen vzhledem k tématu, které přináší, ale i nelehké době, ve které vzniklo.

Přejeme příjemné a inspirativní čtení!

✅ Právě vyšlo listopadové číslo 2019

26. 11. 2019

Vážení čtenáři, právě vyšlo listopadové číslo, které je věnováno tématu inkluze jako výzvě doby. Svou informační bohatostí se stalo exkluzivním.

Velké díky patří editorům-in-chief Radimu Šípovi a Lence Gulové z PdF MU v Brně, autorům a všem recenzentům, kteří odvedli neskutečný kus práce.

Přejeme příjemné a inspirativní čtení!

Sociální pedagogika, 2019, 7(2)

✅ Právě vyšlo dubnové číslo 2019

15. 4. 2019

Právě vyšlo dubnové číslo časopisu Sociální pedagogika | Social Education! O publikaci se ucházel vysoký počet studií. Nicméně, celý proces nakonec vyústil ve zveřejnění tří studií, jak domácích, tak zahraničních autorů. Číslo také představuje významnou osobnost sociální pedagogiky – britského sociálního pedagoga Gabriela Eichstelle, recenze, informaci, stať věnující se školnímu sociálnímu pedagogovi na Slovensku a výzvy pro autory. Přejeme příjemné čtení a děkujeme všem, kteří se se na vydání podíleli!

Pablikado – české odborné zdroje

24. 3. 2019

Publikovaná čísla lze nalézt také na pablikado české odborné zdroje na jednom místě: https://bit.ly/2uv7mB7

 

 

✅ Právě vyšlo listopadové číslo 2018!

15. 11. 2018

Ediční plán 2019-2020

19. 9. 2018

Ediční plán pro rok 2019 a 2020 je nyní zveřejněn. Vítány jsou příspěvky do všech uvedených čísel.

Publish and read with us!

19. 9. 2018

Časopis Sociální pedagogika | Social Ecucation poskytuje svým autorům vedle pečlivého oboustranně anonymního recenzního řízení také bezplatnou jazykovou korekturu finálního textu, editaci a zasazení textu do oficiální šablony časopisu, propagaci publikovaného obsahu formou poutavého videa vysílaného v rámci univerzitního vysílání a možnosti shlédnutí online, šíření napříč sociálními médii, CrossMark, kontrolu plagiátů Crossref a zařazení do prestižních národních a mezinárodních databází.