Vážení čtenáři, právě vyšlo listopadové číslo, které je věnováno tématu inkluze jako výzvě doby. Svou informační bohatostí se stalo exkluzivním.

Velké díky patří editorům-in-chief Radimu Šípovi a Lence Gulové z PdF MU v Brně, autorům a všem recenzentům, kteří odvedli neskutečný kus práce.

Přejeme příjemné a inspirativní čtení!

Sociální pedagogika, 2019, 7(2)