Představujeme první číslo sedmého ročníku časopisu!
Sociální pedagogika | Social Education, ročník 7, číslo 1, rok 2019