Content

 • Sociální pedagogika, 3(2), 2015 – Obsah
 • s. 5–8 Editorial (Redakce)
 

STUDIE

HOST ČASOPISU: Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

HOST ČASOPISU: doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.

RECENZE

Autoři

Redakce časopisu Sociální pedagogika by ráda touto cestou vyjádřila srdečné poděkování všem autorům, díky kterým bylo možné zveřejnit další monotematické číslo: Transformace systému péče o ohrožené děti v České republice časopisu Sociální pedagogika roku 2015. Srdečně děkujeme a představujeme autory studií, rozhovorů a recenzí:
 • Birknerová Zuzana
 • Cilečková Kateřina
 • Faltová Barbora
 • Frankovský Miroslav
 • Hašková Aneta
 • Hrbáčková Karla
 • Chrenková Monika
 • Kalenda Jan
 • Kroutilová Nováková Radana
 • Petr Šafránková Anna
 • Śliwerski Bogusław
 • Šándorová Zdenka
 • Šimáčková Laurenčíková Klára
 • Škoviera Albín
 • Vávrová Soňa