Recenze_SocEd_Soják, Nýdrlová_ročník 2, číslo 1, duben 2014