Recenze_SocEd_Dorková Zlatica_ročník 2, číslo 1, duben 2014