Informace_SocEd_Perspektivy_ročník 2, číslo 1, duben 2014