Informace_SocEd_Informace o sjezdu_ročník 2, číslo 1, duben 2014