Host Sociální pedagogiky_Medailon_ročník 2, číslo 1, duben 2014