Vážení čtenáři,

s předstihem Vás informujeme, že pro dubnové číslo tohoto roku se nesešlo dostatečné množství zajímavých a podnětných textů do rubriky studie, a proto jsme se rozhodli v tomto roce publikovat až listopadové číslo. Texty, které byly přijaty k publikování do dalších sekcí, budou rovněž přesunuty do podzimního čísla, kde se zařadí také ty studie, které úspěšně projdou aktuálním recenzním řízením. Jakmile bude zájem, s radostí zahájíme publikování obou čísel ročně.