Autoři jsou srdečně zváni k předložení příspěvků do nové rubriky popisující sociální pedagogiku jako studijní obor, který je realizován na jednotlivých pracovištích českých i zahraničních univerzit. K tomuto účelu redakce vypracovala pokyny pro autory dostupné zde.