Vážení čtenáři, právě vyšlo dubnové číslo, které je věnováno tématu mezinárodního vzdělávání.

Velké díky patří editorce-in-chief Evě Janebové z PdF MU v Brně, autorům a všem recenzentům, kteří odvedli neskutečný kus práce. Číslo se tak stává unikátním nejen vzhledem k tématu, které přináší, ale i nelehké době, ve které vzniklo.

Přejeme příjemné a inspirativní čtení!