Časopis byl zařazen do mezinárodní databáze vědeckých open-access časopisů Open Academic Journal Index (OAJI).