Vážení čtenáři, autoři a recenzenti,
časopis Sociální pedagogika se v rámci oboustranně anonymního recenzního řízení přiklání k respektování doporučení plynoucí z Americké psychologické asociace, jenž pro tyto účely vydala Publikační manuál (Publication Manual of the APA, 6th edition, 2010). Prozatím se doporučením řídíme v rámci požadavků na úpravu literatury a dále ji rozšiřujeme také na další oblasti zahrnující strukturu textu, obsahu, prezentace výsledků a jiné. Prosíme o prostudování tohoto manuálu před publikování/recenzováním v časopise Sociální pedagogika. Věříme, že tak přispějeme ke zkvalitnění mezinárodně srovnatelných textů.

APA