Vážení čtenáři, webové stránky časopisu prochází v období od 24. 3. – 14. 4. 2016 značnou obsahovou rekonstrukcí. Omlouváme se za uvedený dočasný výpadek informací obsažených na webových stránkách časopisu a již nyní můžeme přislíbit bohatě fungující stránky i v anglickém jazyce a mnoho dalších novinek. Najdete nás také Facebooku.

Dear readers, journal website is from March 24 to April 14, 2016 under construction. We apologize for temporary loss of information contained on the website and promise a richly functional website in English including many other novelties. Find us on Facebook.