Redakce přechází od roku 2016 k systému informovanosti autorů o abstraktech a názvech všech postoupených abstraktů studií v rámci recenzního řízení tematicky zaměřených monočísel.

Ve chvíli přijetí studií v podobě abstraktů budou všichni autoři daného čísla osloveni o souhlas se zveřejněním názvu příspěvku a celého znění abstraktu ostatním autorům přispívajícím do téhož monočísla. Na oplátku budou informováni o skladbě ostatních příspěvků. Jména a afiliace autorů však zůstanou zúčastněným nesděleny.