Všem čtenářům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2016 především pevné zdraví, štěstí, pohodu a spoustu radosti z každodenních okamžiků!

pf2016_2