Redakce informuje o posunutí deadlinu pro zaslání abstraktů příspěvků monotematického čísla “Nedořešený hlavolam: Sociální pedagogika a/versus Sociální práce” na 15. října 2015. Rozhodnutí bylo učiněno vzhledem k důkladnému výběru kvalitních textů aktuálního monotematicky zaměřeného čísla.