Vzhledem k dosavadní zkušenosti redakce byla navržena a schválena změna délky abstraktů studií z původních  400 až 800 znaků včetně mezer na rozsah 1000 až 1600 znaků včetně mezer. Autorům je tak poskytnut větší prostor pro strukturování svých abstraktů.

Struktura abstraktu je následovná:

  • Empirická studie: představení výzkumu, metodologie, hlavní zjištění, aplikace.
  • Teoretická studie: výchozí teorie, argument textu, hlavni závěry, popř. aplikace.

Zároveň upozorňujeme autory, že přijetí abstraktů studií neodpovídá automatickému přijetí příspěvků v podobě full-textů. Přijetí full-textů odpovídá hodnocení kvality daného textu redakcí a recenzenty.