Recenzenti poskytující posudky k obdrženým studiím v rámci recenzního řízení obdrží oficiální osvědčení za vypracování recenzního posudku. Vyzýváme recenzenty k samostatnému oslovení redakce s nabídkou spolupráce v podobě vypracování recenzního posudku ke studiím.