Redakce časopisu informuje budoucí a současné autory studií o způsobu vyjednávání autorských práv prostřednictvím Licenčního ujednání s výhradní licencí.

Před samotným uveřejněním studie v elektronické formě časopisu se mezi autorem a vydavatelem (FHS UTB ve Zlíně) uzavírá licenční ujednání o poskytnutí výhradní licence vyžadující písemnou formu. Vydání příspěvku, který byl uveřejněn v časopise, v jiném médiu, podléhá souhlasu vydavatele.