Dne 15.července jsme ukončili přijímání příspěvků do sekce STUDIE aktuálně připravovaného čísla 2/2. Mnoho letní práce máme před námi a všem autorům velice děkujeme!
Příspěvky do sekce RECENZE a INFORMACE lze zasílat průběžně a to do 15. října 2014.