Představujeme časopis domácím autorům! Podívejte se na prezentaci ZDE

Introducing the journal to foreign authors! Check out the presentation HERE.