Na základě častých dotazů týkajících se délky abstraktů studií a výzev jsme se rozhodli přijat jednotný rozsah strukturovaných abstraktů pro tyto příspěvky. Rozsah je nyní stanoven na 400 až 800 znaků včetně mezer jak pro studie, tak pro abstrakty zasílané redakci v rámci výzev. Děkujeme všem autorům za dodržování pokynů pro autory.