Představujeme Vám první číslo druhého ročníku časopisu Sociální pedagogika. Časopis vychází dvakrát ročně online v rámci webových stránek www.soced.cz. Jeho vydáním pokračuje náš záměr zavést nový recenzovaný časopis v oblasti humanitních věd zaměřený primárně na problematiku sociální pedagogiky, její empirický výzkum kvantitativních i kvalitativních dat, dále si klade za cíl mapovat širší i užší historii vzniku sociální pedagogiky v zahraničí i u nás, prezentovat celosvětově stěžejní témata, problémy a jejich řešení a konfrontovat je s podobnými tématy a ději na české a slovenské scéně, předkládat a kriticky komentovat výrazné pokusy o definici, obsahové ukotvení a profilaci sociální pedagogiky jako studijního a výzkumného oboru ve světě i u nás a konečně pravidelně seznamovat své čtenáře s pro obor významnými publikacemi (staršími i novějšími) české, slovenské i zahraniční provenience.

Dovolujeme si poděkovat všem členům redakční rady, autorům a především recenzentům za projevenou spolupráci na budování nového prestižního odborného časopisu. Poděkování za spolupráci na recenzním řízení prvního čísla druhého ročníku časopisu jmenovitě od redakce přijímá Lenka Čablová, Denisa Denglerová, Peter Gavora, Lenka Gulová, Jakub Hladík, Karla Hrbáčková, Zuzana Hrnčiříková, Štefan Chudý, Jana Jurčíková, Vladimír Jůva, Jan Kalenda, Jiří Kučírek, Jan Mareš, Peter Ondrejkovič, Hana Pazlarová, Jiří Prokop, Adriana Sychrová a Lenka Šťastná. Dále děkujeme jazykovým korektorkám a všem dalším, již se na tomto čísle podíleli. Jedině poctivá a detailní práce může pomoci k tomu, aby se Časopis stal kvalitní odbornou základnou, jakou si Sociální pedagogika zajisté zaslouží.