Od prvního čísla druhého ročníku časopisu je DOI přiřazováno všem recenzovaným textům schváleným k publikaci. Autoři jsou povinni doplnit reference v seznamu literatury o identifikační kód DOI, pokud je dané publikaci přiřazen.

DOI (angl. Digital Object Identifier) je identifikátor digitálního objektu přidělený objektu, jako je elektronický časopis, článek, zpráva, diplomová práce, apod. Každé Přidělený identifikátor DOI je trvalý odkaz na elektronický objekt v rámci internetu. Oproti běžnému internetovému odkazu, který se časem může měnit, zůstává DOI stejné, a to dokonce i v případě, že se změní umístění elektronického objektu na internetu.

Elektronické (online) a tištěné verze téhož digitálního objektu používají shodně stejné DOI. Více informací o DOI naleznete na stránkách organizace CrossRef.