Content

STUDIE

HOST ČASOPISU: BLAHOSLAV KRAUS

RECENZE

INFORMACE

Autoři

Redakce časopisu Sociální pedagogika by ráda touto cestou vyjádřila srdečné poděkování autorům historicky prvního čísla prvního ročníku časopisu:

  • Martina Hrdá
  • Ladislav Macháček
  • Peter Ondrejkovič
  • Martina Kurowski
  • Silvia Dončevová
  • Blahoslav Kraus
  • Dana Knotová
  • Antonín Bůžek
  • Júlia Ivanovičová
  • Renáta Polakovičová